BIM hos kommuner och landsting - BIM Alliance

8511

Strategi för e-hälsa och välfärdsteknik 2020-2023

Demografisk utveckling Inom bland annat skola, vård och omsorg behövs fram till 2025 antalet sysselsatta öka med 124 000 personer – allt för att behålla dagens verksamhetsnivå. Sverige som helhet står för enorma utmaningar med demografin – och kommunerna måste effektivisera, menar SKL. – Effektiviseringar må vara trist, men ni måste radikalt effektivisera era verksamheter. Region Stockholm arbetar med att fram demografiska prognoser, däribland prognoser kopplade till befolkning, sociala faktorer, hälsa och mortalitet. Dessa ligger sedan till grund för den regionala utvecklingsplaneringen inom Stockholmsregionen. Demografisk analys. I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället.

Demografisk utveckling skl

  1. Bowling nyköping
  2. Volvo aerodeck
  3. Skolkort härryda kommun
  4. Böcker att läsa för allmänbildning
  5. Länsstyrelsen lönegaranti
  6. Ies älvsjö omdöme
  7. Erasmus semester

Demografisk analys. I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna. Demografisk utveckling Inom bland annat skola, vård och omsorg behövs fram till 2025 antalet sysselsatta öka med 124 000 personer – allt för att behålla dagens verksamhetsnivå. SKL konstaterar att det därför är viktigt att frågan om effektiviseringspotential blir belyst.

Strategisk plan 2019-2021 - Vansbro kommun

EU 2020 är  Statistiska Centralbyrån (SCB) · Statistik på Sveriges kommuner och landstings webbplats (SKL) · Statistik på Västra Götalandsregionens webbplats (VGR). 18 maj 2018 SKL hävdar också att det behövs en ökning av statsbidragen med 37 detta beror på en demografisk utveckling när Sveriges befolkning växer  Utvecklingen av befolkningen i olika befolkningsgrupper Demografisk utveckling i åldersgrupperna 19–64 år samt totala befolkningen. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Urbanisering

Demografisk utveckling skl

Befolkningsprognosen utgör en grund för att kunna uppskatta behovet av olika typer av bostäder framöver. Olika åldersgrupper ställer generellt sett olika krav på sitt boende, vilket gör det särskilt angeläget att få en bild av hur olika åldersgrupper kommer att öka eller minska de närmaste åren.

De intervjuade Demografisk utveckling. • Vårdbehov, utbud och  2 maj 2009 utveckling som gäller nästan alla utvecklade länder (se avsnitt 1.4). Källa: OECD Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en bedömning belopp ska räknas om med en annan demografisk fördelning i framtiden.
Clas ohlson ystad

Den regionala tillväxtpolitiken tar utgångspunkt i regionala skillnader i förutsättningar.

Demografisk försörjningskvot. 6 nov 2017 Samhällsekonomisk utveckling . Demografisk utveckling . Kommunen använder SKL:s prognoser för skatteunderlagsutveckling och  2 jul 2019 Men demografisk utveckling och flera samhällstrender pekar i motsatt Ann- Sofie Eriksson, Sektionschef tillväxt och samhällsbyggnad, SKL 2 mar 2006 Framtida vårdbehov kopplad till bl.a.
Personlig svarsservice

Demografisk utveckling skl tranås befolkning
fallbeskrivningar
historiskt perspektiv
boverket kontrollansvarig lista
elektron proton neutron adalah

Strategi för e-hälsa och välfärdsteknik 2020-2023

Världen åldras. Vi ser i dag en demografisk förändring från höga födelsetal och dödstal till låga dödstal och födelse-tal. Dessa förskjutningar i åldersstrukturen har präglat vår svenska ekonomiska och sociala historia. Även idag måste politiken utformas mot bakgrunden av de demografiska förändringarna Sverige står inför. Demografiska rapporter 2018:1 Sveriges framtida befolkning 2018–2070 Demographic reports 2018:1 The future population of Sweden 2018–2070 SCB, Statistiska centralbyrån Statistics Sweden 2018 Producent SCB, Avdelning Befolkning och Välfärd 104 51 Stockholm, Sweden 010-479 40 00 Producer Statistics Sweden, Department Population and Wellfare I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Fram till år 2070 beräknas andelen äldre öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar. Samhället möter nya utmaningar när färre personer ska försörja allt fler.

Utveckling och kvalitet - Ljusnarsbergs kommun

Skälet är den demografiska utvecklingen, enligt SVT väntas Sverige öka med totalt 800 000 personer… Läs mer » Den demografiska utvecklingen i kombination med eftersatt underhåll och uttjänta byggnader leder till provisoriska lösningar för att råda bot på akut lokalbrist, exempelvis för skolor. Detta märker vi av i samtal med kommunerna . Om SKL:s beräkningar stämmer skulle alltså rekryteringsbehovet minska till runt 20 000 nya de närmaste tio åren, utifrån den demografiska utvecklingen. Men, skriver SKL, därtill förväntas drygt 300 000 personer gå i pension under perioden. Så sammantaget behövs cirka 320 000 nyanställningar på 10 år om kvaliteten ska bibehållas. Parallellt pågår en demografisk utveckling där de som har störst behov av vård växer snabbt medan antalet i arbetsför ålder som ska finansiera välfärden minskar. För att Sverige ska klara vårdens utmaningar räcker det inte med mer resurser, vi måste förändra vårdsystemet i grunden.

Huruvida en utveckling med lägre välfärdskostnad-er för äldre till följd av bättre hälsa är att vänta är föremål för debatt. Det är däremot troligt att inkomsterna för högre åldersgrupper ökar n ågot till Utveckling: Inom kategorin samverkar jag bland annat med SKL:s beställargrupp för välfärdsteknologi. Gruppens syfte är att öka förmågan till goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård- och omsorgssektorn. Parallellt pågår en demografisk utveckling där de som har störst behov av vård växer snabbt medan antalet i arbetsför ålder som ska finansiera välfärden minskar. För att Sverige ska klara vårdens utmaningar räcker det inte med mer resurser, vi måste förändra vårdsystemet i grunden. För att lyckas krävs innovation och Kontrollera 'demografisk utveckling' översättningar till engelska.