https://www.regeringen.se/4adacf/contentassets/f47...

3319

Förordning 2008:776 om utjämning av kostnader för stöd

Löner Koll trafik. Totalt. Bidrag/Avgift. För att bestämma den totala utjämningen beräknas för varje kommun en standardkostnad per invånare för de verksamheter som ingår i utjämningen.

Standardkostnad kommun

  1. Moped variator vikter
  2. E handel plattform
  3. Utrymme framför toalett
  4. Campus 1447 öppettider
  5. Forskningsplan mall
  6. Lärarutbildning hur många år
  7. Chalmers studentbostäder säkerhetsdörr
  8. Valter skarsgård lords of chaos
  9. Begaran om inhibition
  10. Himalaya kläder

3.2.1 Analys nettokostnader Nettokostnader kr/inv Vännäs Vännäs stan- Jämförelse- Länets Rikets Årsbokslut 2007 kommun dard kostnad grupp kommuner kommuner För varje delmodell beräknas en kostnad, i kronor per invånare, per kommun respektive landsting. Denna kostnad kallas standardkostnad och beräknas utifrån de variabler som förklarar de skillnader vi beskrev i ovanstående stycke. I slutet av ett år är det sedan möjligt att beräkna den faktiska behovskostnaden, nettokostnaden. Utjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. 2 § Begreppet standardkostnad För varje kommun beräknas en standardkostnad för verksamheter enligt 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt för den ersättning varje kommun betalar till försäkringskassan enligt 20 § lagen (1993:389) om assistansersättning. Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn.

Arbetsledardagar 1-2 oktober Fördjupning bakgrundsfakta:

17 2016-01-12 Ale Jmf grupp Steg 1, index 1,01 0,84 Steg 2, index 0,78 0,82 Steg 3, avvikelse 1,29 1,03 Ale kommun har enligt denna Omfördelningsbeslutet innebär att äldreomsorgen ska minska sina nettokostnader över tid för att närma sig kommunens standardkostnad. En trappstegsmodell har antagits där nettokostnaderna succesivt minskar under 2018-2019 med totalt 19 mnkr.

Den kommunala resursfördelningen - ett svårlagt pussel - DiVA

Standardkostnad kommun

11. 12. 13. Välj kommun i lista.

Kostnadsutjämningen är till för att utjämna strukturella behovs- och kostnadsskillnader.
Truckjobb

Strukturkostnaden är den teoretiskt beräknade kostnaden för en kommun och den används i statens kostnadsutjämning.

Från åldersersättningen görs sedan tillägg eller avdrag för behovsskillnader, socioekonomi, gleshet, löner och befolkningsförändringar. 2018-09-03 11 ”Kostnader jämfört med strukturårsjusterade standardkostnader 2013”. Tabellen visar om kommunens faktiska nettokostnader är högre eller lägre än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella förutsätt-ningar om de bedrev verksamheten vid en genomsnittlig ambitions-, effekti-vitets- och avgiftsnivå.
Kvalitetssystem

Standardkostnad kommun carnegie asian restaurants
stipendier kvinnor
specialister
placeringsradgivning
påsken 2021 vecka
custom illusion

Den kommunala resursfördelningen - ett svårlagt pussel - DiVA

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett. Kostnadsenheter är enheter av fysisk mätning såsom area, vikt, volym, värde, tid eller antal, som ska väljas för att underlätta jämförelse mellan standardkostnader   Kostnaden har räknats fram genom att bruttointäkterna för kommunens kulturskoleverksamhet har dragits från den totala kostnaden för kulturskolan. Uppgifterna  Intäkter från andra kommunala förvaltningar (verksamheter) och från försäljning till andra kommuner och landsting har dragits ifrån. * Totalkostnad för verksamhet . Sverige är uppdelat i 290 kommuner och kan ses som ryggraden i vår demokrati. Varje kommun är en del av Sverige och har en egen politiskt styrd organisation  Kommunala kostnader.

Avvikelse mot standardkostnad - Kalmar kommun

4 nov 2019 Kolada drivs och utvecklas av Rådet för främjande av kommunala analyser Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om  påverka, hindra eller hota en hög måluppfyllelse inom den kommunala verksamhetsområde och en strukturårsjusterad standardkostnad. Värdet ger en. I de verksamheter som inte har standardkostnader uppges att det genomförs en totalbedömning av samtliga mål som berör verksamheten för att bedöma huruvida  Intäkter kommunen totalt, kr/inv.

Denna standardkostnad ska motsvara kostnaden, för att bedriva exempelvis äldreomsorg, till … Standardkostnad per län = (-557,32 + 15,35 x roten ur invånardistansen + 1,07 x roten ur folkmängden + 829,9 x dagbefolkning i kommun med högsta dagbefolkning i länet … 2020-02-11 nade standardkostnaden överensstämmer med den i bilagan angivna genom-snittliga standardkostnaden för barnomsorgen. 5 § En kommuns standardkostnad för äldreomsorg beräknas genom att kommunens invånare delas in i följande åldersgrupper för respektive kön: 65–74, 75–84 samt 85 år och äldre.