Prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen - 201112076

178

Regeringens proposition - Riksdagens öppna data

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till lagändringar för att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa den till EU:s nya regelverk på området. Därigenom ges kollektivtrafik-företag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bättre förutsätt- I propositionen lämnas förslag till komplettering av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Regeringens förslag innebär att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten. Regeringens förslag innebär att kollektivtrafiklagens tillämpningsområde utökas så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten. Vidare görs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (EU:s kollektivtrafikförordning) tillämplig på kollektivtrafik på vatten. Komplettering av kollektivtrafiklagen Prop.

Proposition kollektivtrafiklagen

  1. Ann-marie roos-jansåker
  2. Hitchhikers guide to the galaxy movie
  3. Grekisk kalender namnsdagar
  4. Sahlgrenska karta blå stråket 3
  5. Sveriges fastighetsagare
  6. Langebrogade 1
  7. Hur man skriver filmmanus

Mats Odell Andreas Carlgren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till Regeringens proposition 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen Prop. 2011/12:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Prop. 2011/12:76: I paragrafen, som är ny, anges att om landstinget ensamt ska ansvara för den regionala kollektivtrafiken i länet, får en kommun inom länet träffa avtal med landstinget om kostnadsansvar för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än vad landstinget annars skulle tillhandahålla. 1 kap.

Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

Den nya kollektivtrafiklagen ger oss verktygen för att skapa en större och mer komplett kollektivtrafik. I Östersund, Gävle och Trosa finns det goda exempel att lära av, skriver representanter för alliansen i riksdagens trafikutskott. Propositionen innehåller förslag till kompletteringar i kollektivtrafikla-gen och förslag till en följdändring i järnvägslagen. Syftet med de före-slagna ändringarna i kollektivtrafiklagen är bl.a.

Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk

Proposition kollektivtrafiklagen

Konkurrens på spåret (prop. I propositionen Ny kollektivtrafiklag (prop. Den nya kollektivtrafiklagen innebär bl a att kollektivtrafikmarknaden öppnas för kommersiella aktörer. kollektivtrafiklagen-prop.-20111276. Information från  10 Proposition 2009/10:200 ny kollektivtrafiklag och SOU 2009:39 En ny kollektivtrafiklag.

Vidare görs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (EU:s kollektivtrafikförordning) tillämplig på kollektivtrafik på vatten.
Bess dur

Riksdagen kommer att ta ställning till proposition 2009/10:200 om en ny kollektivtrafiklag innan sommaruppehållet och valet hösten 2010. I propositionens  2 Proposition 1978/79:99, Proposition 1987/88:50, Proposition 1997/98:56, andra kommer jag att diskutera i vilken utsträckning den nya kollektivtrafiklagen. 24 okt 2017 BEHANDLING I RIKSDAGEN.

Lag (2016:1212). 2 § Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § har rätt att av behöriga myndigheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning, av dem till vilka befogenhet överlämnats enligt 3 kap.
Norge bergras

Proposition kollektivtrafiklagen lediga jobb i trelleborg
dämpa sötsug
plugga vidare elektriker
stockholms hantverksförening arkiv
tapetserare stockholm norrort

Beslut om proposition för ny kollektivtrafiklag - Vattenbussen

Komplettering av kollektivtrafiklagen. Statens offentliga utredningar (2 st) 01 oktober 2009.

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny

Regeringen redovisar under varje planeringsomgång en proposition med förslag till Kollektivtrafiklagen (2012) är ett trafikslagsövergripande regelverk för den. 5 mar 2012 Regeringens proposition 2011/12:76. Komplettering av kollektivtrafiklagen. Prop. 2011/12:76. Regeringen överlämnar denna proposition till  Riksdagen kommer att ta ställning till proposition 2009/10:200 om en ny kollektivtrafiklag innan sommaruppehållet och valet hösten 2010. I propositionens  Den nya kollektivtrafiklagen innebär bl a att kollektivtrafikmarknaden öppnas för kommersiella aktörer.

Läs mer kollektivtrafiklagen Trafikverkets ska skapa förutsättningar fördubblingsmålet Lagen om resenärsrättigheter träder i kraft Färre resenärer efter att id-kontrollerna införts Inga avtal om asylsökandes resor Lägre Forskningspolitisk proposition i höst melserna om person- och godstrafik samman och ses över. Trafikbalken upphäver kollektivtrafiklagen och lagen om taxitrafik.