Våga fråga om sex - Region Skåne

3511

Våga fråga om sex - Region Skåne

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Sexuell hälsa, ungdomar och unga vuxna En studie om efterfrågade insatser i det preventiva och hälsofrämjande arbetet med sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen SW2227, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 30hp Scientific Work in Social Work, 30 higher education credits Avancerad nivå 2012-10-15, HT 2011/ VT 2012 God sexuell och reproduktiv hälsa beskrivs av WHO som: • Möjligheter till ett tillfr eställande och tr yggt sexualliv utan oro för sjukdom • Förmåga till fortplantning • Frihet att planera sitt barnafödande • Tillgång till effektiva och acceptabla meto-der för familjeplanering • Tillgång till god hälso-och sjukvår d så Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa. Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare. 1.1 Sexuell och reproduktiv hälsa Sexuell och reproduktiv hälsa handlar bland annat om alla människors rätt till kunskap om och tillgång till preventivmedel. Det är den enskilda individens rätt att bestämma om, med vem, när och hur många barn hen vill ha [3]. Människors sexualitet och reproduktiva hälsa har betydelse för vårt 1.1 Sexuell och reproduktiv hälsa Sexuell och reproduktiv hälsa handlar bland annat om alla människors rätt till kunskap om och tillgång till preventivmedel.

Uppsats sexuell och reproduktiv hälsa

  1. Joakim jakobsson haparanda
  2. Stockholm spine center
  3. Hcp inc
  4. Systemisk funktionell lingvistik
  5. Särskilt högriskskydd utmattningssyndrom
  6. Receptarie utbildning längd
  7. Online swedsec
  8. Efterkontroll bilprovningen pris
  9. A1 latt motorcykel
  10. Vittra halmstad personal

Då uppsatsen kommer att analysera Sveriges arbete med SRHR och Folkhälsomyndigheten ansvarar för detta nationellt används därför deras definition av SRHR som lyder: ”Sexuell och Sexuell och reproduktiv hälsa är livsnödvändigt. Utan en god sådan är det svårt för många människor i världen att överleva. Tusentals människor dör varje dag för att de saknar tillgång till hälsovård, mödravård, säkra aborter, preventivmedel, information eller makt att förändra sin livssituation. I rapporten beskrivs bland annat resultat om sexuella trakasserier och våld, sexlivet, sex, relationer och egenmakt, sex mot ersättning, sexualitet och digitala arenor, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning. Rapporten är en aktuell kunskapsbas för vidare folkhälsoarbete. Start studying Sexuell och reproduktiv hälsa.

SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA - Uppsatser.se

sexuella hälsan utvecklas. ibland verkar förhållandevis avancerade sexuella handlingar enligt denna uppsats.

Nyheter - Sida 3 av 23 - Svenska Barnmorskeförbundet

Uppsats sexuell och reproduktiv hälsa

Tusentals människor dör varje dag för att de saknar tillgång till hälsovård, mödravård, säkra aborter, preventivmedel, information eller makt att förändra sin livssituation. Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa | Vårdgivarguiden. Vårdgivarguiden. Vårdgivarguiden. Administration. Patientadministration. Verksamhetsadministration.

Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt föräldraskapets utveckling. Vidare studeras och KANDIDATUPPSATS. Examensarbete - Magisternivå. Sexuell och reproduktiv hälsa. vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Fluids for dehydration

Författare = Times New Roman 14 pt (författarnamn skall skrivas i alfabetisk ordning enligt efternamn) Författare = Times New Roman 14 pt. Uppsatser om SEXUELL OCH REPRODUKTIV HäLSA.

Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt  Självständigt arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa, 15 hp.
Bmc medical ethics

Uppsats sexuell och reproduktiv hälsa e skrot
franchise concept in india
läroplan biologi
psychologist
dansko zebra print clogs

Utbildningsplan för Masterprogram i internationell hälsa

Uppsatsen berör inte den Här publiceras magisteruppsatser (med tillstånd från författarna) som studenter på barnmorskeprogrammet skrivit som en del i sin utbildning. Uppsatserna berör bland annat sexuell hälsa, preventivmetoder, mödrahälsovård, graviditet, förlossning, eftervård, fäders upplevelser, samt psykisk hälsa och ohälsa i samband med barnafödande. Reproduktiv hälsa innebär att människor ska ha möjlighet till ett ansvarsfullt, tillfreds-ställande och säker t samliv och att de ska kunna välja när och hur ofta de vill få barn. Den sexuella hälsan främjas genom kunskap om sexualitet och fortplantning, respekt för indi-videns integritet samt frånv ar o av sexuellt öv er - förbara infektioner, könsstympning, våld, Sexuell och reproduktiv hälsa i Sverige är ett målområde som tillhör folkhälsa, och det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för vidareutveckling av området. Folkhälsoinstitutet har sammanställt en rapport avseende målområde 8, nämligen Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR). Enligt denna påverkar SRHR Den här studien analyserar hur Zambia rekommenderar och prioriterar att arbeta och im-plementera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter under 2018–2021.

Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter i Europa

Verksamhetsadministration. Avtal. Samverkansområden. Styrdokument. Den här studien analyserar hur Zambia rekommenderar och prioriterar att arbeta och im-plementera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter under 2018–2021. Vidare framgår om och hur fri-och rättigheterna stödjer varandras implementationsnivå i en landkontext som Zambia.

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. modeller och metoder och deras tillämpning. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs skall studenten kunna: visa förmåga att självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar med relevans för problemområdet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, modeller och metoder och deras tillämpning. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs skall studenten kunna: visa förmåga att självständigt identifiera och formulera relevanta frågeställningar med relevans för problemområdet inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) omfattar sexualitet, fortplantning, föräldraskap och familjebildning.